0907 618 136 info@inovis.sk

Pohony brán pre garážové brány

Pohony brán ako pre krídlové tak i posuvné brány podľa veľkosti brány a frekvencie používania brány. Na otváranie a zatváranie garážových a priemyselných brán na diaľkové ovládanie sa používajú stropné motory , ktoré sú umiestnené v osi chodu brány.

Pohony brán – použitie

Narazila brána na prekážku? Žiadny problém: pohony brán sú vybavené detekciou prekážky – pri náraze brány na prekážku sa brána automaticky otvorí. Ovládací panel umožňuje jednoduché použitie a programovanie všetkých funkcií. K motorom sa požívajú dva druhy dráh: reťazová alebo remeňová.

Pohony pre garážové brány

Stropné elektrické pohony brán ponúkajú v kombinácii s pohodlím a komfortom najvyššiu bezpečnosť pre garážové brány.

Akým pohonom budú vaše sekcionálne brány ovládané?

Sekčné garážové brány sú poháňané moderné a vysoko spoľahlivou motorovou jednotkou s vstavaným prijímačom. Ovládanie sekcionálnej brány prebieha pomocou viackanálového diaľkového ovládača, tlačidlá na stene, kódovej klávesnice alebo ich môžete otvárať pomocou mobilného telefónu. Značka pohonov brán LIFE a riadiacich systémov sú zárukou maximálnej spoľahlivosti a životnosti.

Jedným ovládaním môžete ovládať nezávisle viac zariadení, tj. garážových brán alebo vstupných brán. Každé tlačidlo diaľkového ovládača bude pridelené k jednému konkrétnemu pohonu brány.

Bezpečnostné prvky

Elektrické pohony disponujú, kvôli zdvíhaniu brány, veľkou silou. A ako vieme, s veľkou silou prichádza zodpovednosť. Preto disponujú radou ochranných prvkov, ktoré zabraňujú uzavretiu brány v prípade výskytu akejkoľvek prekážky. V tejto súvislosti sa veľmi často požíva technológia svetelnej závory. Akonáhle je lúč, ktorý vysielajú čidla po stranách garáže, prerušený, nemožno bránu uzavrieť. V okamihu keď sa lúč preruší pri zatváraní brány, pohon sa ihneď zastaví.